Manualul Chiriașului

Manualul Chiriasului le va impune tuturor Chiriasilor sa respecte instructiunile continute in prezenta,  fara restrictii sau rezerve. Prin semnarea Contractelor de Inchiriere, Chiriasii vor avea obligatia de a respecta toate clauzele continute in prezenta si de a se asigura ca angajatii, agentii, functionarii, furnizorii, si oricare dintre subcontractorii lor si orice asemenea persoane care au dreptul de a folosi Spatiile Comerciale Inchiriate (numite in cele ce urmeaza “Persoanele Autorizate”) respecta asemenea documente.

Regulamentul Interior va fi obligatoriu nu numai pentru Chiriasii existenti, dar si pentru oricare si toti succesorii, mandatarii, ocupantii si locatarii

Chiriasii vor raspunde pentru nerespectarea Regulamentului Interior de catre Persoanele lor Autorizate si orice alte persoane sau societati comerciale, pe care Chiriasii le controleaza si care functioneaza in beneficiul lor in Galeria Comerciala. Chiriasii vor avea obligatia de a le informa pe Persoanele lor Autorizate in legatura cu termenii prezentului Regulament Interior si modificarile sale, daca acestea vor surveni.

In cazul nerespectarii vreunei clauze din Regulamentul Interior de catre vreunul dintre Chiriasi, Administratorul Cladirii ii va imputa direct respectivului Chirias penalitati, dupa cum se prevede mai jos.

1. Definitii /Zonele Cladirii/

In cladire exista diferite tipuri de zone: spatii comune pentru toti chiriasii (inclusiv pentru accesul vizitatorilor), zone tehnice, zone de parcare, zone de securitate si zone inchiriate.

“Cladire”             

Inseamna imobilul  situat în Municipiul Iasi, strada Anastasie Panu. nr. 46, Romania, unde este situata Suprafata Inchiriata si care este situata pe un teren avand suprafata de 4041 mp, situat în intravilanul municipiului Iasi, strada Anasasie Panu nr 46, Romania, înregistrat la Biroul de Carte Funciară 126262 Bucureşti, Cartea Funciară 126262., nr. Cadastral 136262.

Zonele Comune Exterioare

Inseamna toate suprafetele din afara Cladirii, destinate utilizarii in comun de toti Chiriasii si/ sau de publicul larg si care sunt destinate utilizarii comune, si care vor include, printre altele, urmatoarele:

(a) drumuri interne, refugii pietonale, drumuri de acces, sisteme de iluminat, instalatii si echipamente;

(b) spatii de parcare in aer liber;

(c) suprafete de tranzit, suprafete de incarcare si descarcare, pavaje;

(d) postarea de firme, sisteme si suprafete cu informatii si reclame etc.

Spatiile comune

Inseamna  Zonele Comune Interioare si Partile Comune Exterioare. Sunt destinate accesului chiriasilor si vizitatorilor, inclusiv furnizorilor de servicii si al celor din cladire, de exemplu zona de livrare de bunuri.

Spatiile tehnice

Sunt destinate sa gazduiasca echipamentele tehnice ale Cladirii si sunt zone restrictionate pentru chiriasii si vizitatorii sau contractorii acestora.

Clarirea mai dispune de un spatiu de aprovizionare, utilitati, cai de acces interior, etc.,dispuse pe subsol si demisol.

Locurile de parcare

Situate la subteran, nivelul -2, alocate chiriasilor, conform prevederilor contractelor de inchirere existente, incheiate de Proprietar cu acestia.

Exista, de asemenea, locuri de parcarea pentru vizitatori, la care accesul este permis de de catre chirias sau de catre firma de paza. Fiecare loc de parcare fiind numerotat si inscriptionat cu numele chiriasului. Este absolut obligatoriu ca fiecare chirias sau reprezentant al acestuia sa isi ocupe propriile locuri de parcare asumate prin contractul de inchiriere conform planului de parcari. Nerespectarea acestor conditii forteaza prorietarul la exluderea masinilor din sistem si interzicerea acestora pe viitor in parcare subterana.

Zone inchiriate

Inseamna suma tuturor suprafetelor inchiriabile ale Cladirii.

Un Supermarket Carrefour, al carui operator este S.C. Artima S.A. (numit in cele ce urmeaza “Supermarketul”);

Incinta retail dispusa pe un nivel (parter) si o incinta office dispusa pe 2 nivele – etaj 1 si etaj 2, detinute de MCM PLAZA  (numit in cele ce urmeaza Proprietarul”), care include spatii pentru birouri clasa A (numite in cele ce urmeaza “Incinta Galerie Comerciala”) inchiriate Chiriasilor, toate fiind numite in cele ce urmeaza “Spatiile Comerciale”;

Restaurant dispus la etajul 3.

Constructie tehnica

Situata in subsol; o suprafata cu latimea de cca 5 m esplanada pe intreg perimetrul exterior al cladirii si/ sau la suprafata Terenului.

Materiale Periculoase

Inseamna orice substante, materiale, deseuri, poluanti sau contaminanti enumerati sau definiti ca substante periculoase sau toxice, in baza oricaror Cerintele Legale de mediu, azbest si petrol, inclusiv titei sau orice parte din acestea, lichide gaze naturale, gaz natural lichefiat, sau gaze sintetice utilizabile pentru combustibil (sau combinatii de gaze naturale si gaze sintetice) etc.

Administratorul Cladirii

Insemna persoana responsabila cu mentinerea relatiile  dintre Chiriasii Cladirii si Proprietar. Va opera si administra Galeria Comerciala si Partile Comune si va asigura, in numele Proprietarului, administrarea contractelor de inchiriere si legatura de afaceri a Chiriasilor.

Proprietar

Inseamna entitatea identificata  care detine in propietate Caladirea – societatea MCM PLAZA CENTER SRL

Manualul Chiriasului

Inseamna un set de reguli emise de Proprietar, care se pot modifica periodic in mod unilateral de Proprietar, in care se reglementeaza utilizarea de catre chiriasi a Suprafetei Inchiriate, a Zonelor Comune si in general a Cladirii si a Amplasamentului si a spatiilor invecinate.

2. Administarea Cladirii

Biroul de administrare a Cladirii pentru MCM PLAZA este situat la parterul complexului la intrarea Sud-Est de pe Esplanada Pietei Centrale.

Datele de contact ale administarorului Cladirii:

Numar de telefon: +40 756949272

Adresa de email: [email protected]

Adresa cladire: Mun. Iasi, strada Anastasie Panu, nr. 46

 • Administratorul Cladirii il va reprezenta pe Proprietar in relatia cu Chiriasii Cladirii, va opera si administra Galeria Comerciala si Partile Comune si va asigura, in numele Proprietarului, administrarea contractelor de inchiriere si legatura de afaceri a Chiriasilor.

 

 • Administratorul Cladirii va fi raspunzator pentru functionarea, curatenia, intretinerea si reparatiile Cladirii si Partilor Comune si va fi interlocutorul principal al Chiriasilor in relatia cu Proprietarul.

3. Organizarea Generala

3.1 Orele de deschidere

Caldirea va fi deschisa 7 zile pe saptamana  si Chiriasii vor fi raspunzatori pentru functionarea Spatiilor lor Comerciale fara intrerupere, 12 luni pe an (inclusiv in timpul oricarei sarbatori publice). Exceptie fac zilele stabilite de catre proprietar.

Spatiile Comerciale vor fi deschise in fiecare zi, in timpul Orelor de Deschidere, minim de la ora 08.00 pana la ora 20.00 (numite in cele ce urmeaza “Orele de Deschidere”), cu urmatoarele exceptii:

Supermarket-ul de la parter, care va putea sa inchida mai tarziu, seara (numite in cele ce urmeaza “Orele de Deschidere ale Supermarketului”) Spatiile Comerciale in care functioneaza restaurante, servicii de catering sau bufet, care au acces extern pentru clienti in Spatiile Comerciale lor pot ramane deschise pana la ora 22, cu conditia ca usile de intrare in zona comerciala principala sa se inchida la ora de inchidere a Supermarketului, pentru ca niciun client sa nu poata circula in interiorul Centrului Comercial in timpul orelor de inchidere.

Orele de Deschidere pot fi modificate in caz de schimbare a regulamentului aplicabil in vigoare.

In mod similar, in caz de “forta majora” sau evenimente speciale sau luand in considerare schimbarile intervenite in obiceiurile clientilor legate de cumparaturi, Administratorul Caldirii  poate modifica Orele generale de Deschidere ale Cladirii. Noile Ore de Deschidere vor fi obligatorii pentru fiecare Chirias, celelalte conditii ramanand neschimbate.

In timpul Orelor de Inchidere, Administratorul Cladirii este autorizat sa inchida accesul intern si extern in Cladire.

3.2 Livrarea produselor

In timpul Orelor de Deschidere nu pot avea loc livrari de produse sau echipamente de niciun fel si nici mutari din interior sau exterior, cu exceptia produselor de patiserie si a cutiilor de mici dimensiuni. Livrarea produselor va avea loc la orele si in conditiile specificate mai jos.

3.2.1 . Puncte de livrare

Livrarile in Spatiile Comerciale se vor efectua prin intermediul drumurilor speciale de serviciu, ale Cladirii.

Chiriasii se vor asigura ca furnizorii si subcontractorii lor sunt informati despre termenii, conditiile aplicabile livrarilor ca furnizorii si subcontractorii lor sunt informati in mod oficial despre adresa si locatia Spatiilor lor Comerciale din cadrul Cladirii.

3.2.2.  Acces

Punctele de acces la drumuri/zonele de livrare se pot intersecta cu parcarile clientilor, iar parcarea vehiculelor de livrare nu va interfera cu circulatia altor vehicule si nici nu va constitui un impediment pentru circulatia vehiculelor si echipamentelor de interventie sau de urgenta ale pompierilor si serviciilor de urgenta.

3.2.3. Raspundere

Descarcarea si livrarea marfurilor pentru Spatiile Comerciale vor fi raspunderea si obligatia Chiriasilor respectivi.

3.2.4. Orele de Deschidere

Pentru Spatiile Comerciale care nu au acces direct printr-o usa catre exterior, manipularea marfurilor in interiorul Cladirii va avea loc in afara Orelor de Deschidere ale Cladirii.

Livrarea si manipularea marfurilor in interiorul Cladirii vor inceta la Deschiderea Cladirii si vor incepe dupa Ora de Inchidere.

Chiriasii pot avea acces in Spatiile lor Comerciale in afara Orelor de Deschidere, in intervalul 6:00 – 23:00.

Pentru mutarea sau livrarea echipamentelor de mari dimensiuni in cadrul Cladirii  se va notificar prealabil Adininistratorului Cladirii.

Livrarile din partea Furnizorilor pot incepe si la ora 6:00 dimineata. Asemenea livrari vor inceta inainte de Deschiderea Cladirii, iar seara vor incepe dupa Ora de Inchidere si pana la ora 23:00.

3.2.5. Regulile de circulatie si parcare

Vehiculele de livrare vor parca numai in zonele indicate in mod special. Parcarea va fi interzisa in mod special in fata iesirilor de urgenta si usilor de acces. Cei care nu respecta aceste reguli vor fi sanctionati si vor fi unici raspunzatori pentru orice accident.

Carucioarele pentru livrare sau alte echipamente de livrare vor fi dotate cu cauciucuri si protectie, pentru a evita orice daune asupra peretilor si pardoselii Cladirii. Este interzisa utilizarea carucioarelor pentru cumparaturi la transportul livrarilor.

Oricarui furnizor care utilizeaza alte mijloace de acces decat cele stipulate dupa caz, prin prezentul Regulament sau care nu respecta orarul prevazut, si se poate interzice intrarea si descarcarea marfurilor.

3.3 Utilizarea partilor comune ale Cladirii

3.3.1. Partite Comune vor fi utilizate in comun de catre operatorii, clientii Cladirii. Partile Comune vor fi gestionate administrate de catre Administratorul Cladirii, in numele Proprietarului. Administratorul Cladirii va fi raspunzator pentru curatenia, intretinerea si reparatiile Partilor Comune. Fiecare Chirias va fi autorizat sa ocupe si sa utilizeze Partile Comune in scopul destinat lor si vor respecta conditiile si limitarile stipulate in prezentul Regulament. Chiriasii vor fi raspunzatori pentru orice daune cauzate de Persoanele lor Autorizate sau de utilizarea ilegala a Partilor Comune.

3.3.2. Partile Comune deschise pentru public

Chiriasii nu sunt autorizati sa depoziteze produse sau echipamente in Galeria Comerciala si in Partile Comune. Proprietarul si/ sau Administratorul Cladirii au dreptul de a evacua produsele depozitate in Galeria Comerciala si in Partile Comune pe cheltuiala si raspunderea Chiriasului respectiv, daca asemenea produse au fost depozitate contrar termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Proprietarul si/ sau Administratorul Cladirii, dupa caz, pot permite ocuparea temporara a Cladirii sau a Partilor Comune pentru activitati comerciale, productie mestesugareasca, evenimente sau expozitii de reclama si publicitate.

O asemenea ocupare temporara va avea loc in locatiile stabilite in prealabil de catre Administratorul Cladirii.

Zonele publice ale Cladirii vor fi considerate spatii pietonale si vor respecta regulamentele care pot fi impuse de autoritatile administrative sau orice alte organe guvernamentale sau locale. Regulile de sanatate si siguranta se vor aplica, iar vizitatorii si angajatii Chiriasilor nu vor cauza deranj (zgomot, mirosuri neplacute sau comportament excesiv sau violent  etc.), cum ar fi deranjarea sau provocarea de neplaceri altor utilizatori si nu vor interveni in functionarea Cladirii.

Utilizarea de biciclete, role si skateboard-uri, si alte vehicule de orice fel sunt strict interzise in Partile Comune, cu unica exceptie a utilizarii rolelor de catre personalul autorizat din Supermarket, aflat in apropierea caselor de plata din Supermarket.

Oricarei persoane care prin prezenta, comportament sau imbracaminte prejudiciaza siguranta, reputatia sau interesele Cladirii, Proprietarului sau Chiriasilor sai, i se poate interzice accesul in Cladire, chiar daca o asemenea persoana este autorizata de catre un Chirias pentru a intra in Cladire

Actorii ambulanti, artistii, formatiile si cantaretii nu sunt autorizati in cadrul Cladirii, cu exceptia unor promotii comerciale sub rezerva acordului scris prealabil al Administratorului Cladirii, sau a unor evenimente organizate de Administratorul Cladirii ca activitati de marketing.

Cladirea nu va fi utilizata, in nicio imprejurare, in mod privat in beneficiul vreunuia, nici macar in mod temporar, cu exceptia acordului Administratorului Cladirii.

3.3.3 Cainii si alte animale de companie

Din motive de sanatate si siguranta, cainii si alte animale nu au voie in interiorul Cladirii, cu exceptia animalelor care sunt de vanzare in Spatiile Comerciale alocate obiectului de activitate ale Chiriasilor, cainilor care conduc persoanele oarbe sau cainilor de paza, care apartin serviciului de securitate.

3.3.4 Siguranta si protectia impotriva incendiilor

– Protectia impotriva incendiilor

Chiriasii vor fi obligati sa se asigure ca echipamentele pentru detectarea si protectia impotriva incendiilor, extinctoarele de foc portabile instalate de Proprietar in Spatiile Comerciale functioneaza pe toata perioada Contractului de Inchiriere. In caz de modificare, lucrarile care reprezinta raspunderea si cheltuiala Chiriaslui vor solicita autorizarea scrisa prealabila si/sau vor fi efectuate sub supravegherea Proprietarului.

Utilizarea necorespunzatoare a dispozitivelor de prevenire a incendiilor sau care produc deteriorarea acestora, chiar daca asemenea dispozitive sunt situate in Spatiile Comerciale ocupate de Chiriasi, este absolut interzisa. Administratorul Cladirii nu va fi raspunzator pentru niciun accident rezultat din gresala, imprudenta sau neglijenta sau a altor utilizatori ai Spatiilor Comerciale si/sau ale Cladirii.

Chiriaii vor permite orice inspectii si vizite in scop de intretinere a instalatiilor lor electrice, a tuturor retelelor comune, care ar putea fi situate in Spatiile lor Comerciale, si, in mod similar, au obligatia de a pastra asemenea retele in stare corespunzatoare de functionare si de a nu interveni in functionarea lor.

Usile de siguranta si coridoarele pentru iesire de urgenta vor ramane in permanenta neblocate.

In caz de blocare a iesirilor de urgenta sau de interventie in functionarea echipamentelor de prevenire a incendiilor (detectori de fum etc.), Chiriasul, care cauzeaza obstructie sau deteriorare, va fi tras la raspundere si va suporta consecintele,

In plus, Chiriasii declara ca au fost pe deplin informati despre regulamentele de siguranta din Romania aplicabile Cladirii si ei se obliga prin prezenta sa respecte asigure respectarea de catre personalul angajatii lor a regulilor stabilite de directia de protectie impotriva incendiilor.

Administratorul Cladirii va afisa in Partite Comune si, dupa caz, in magazine, regulile de siguranta si hartile cu iesirile de urgenta impuse de serviciile directiile de siguranta publica.

-Siguranta                       

Administratorul Cladirii sau Proprietarul vor decide asupra metodelor si resurselor impuse pentru a asigura siguranta si securitatea Cladirii si serviciilor de siguranta si securitate desemnate li se va incredinta datoria de a se asigura ca cerintele si instructiunile prezentului Regulament sunt respectate si de a se ocupa de securitatea si siguranta Cladirii.

Usile de iesire ale Spatiilor Comerciale, cand sunt utilizate, nu se vor inchide niciodata in prezenta clientilor si personalului.

Intervalul orar in care Chiriasii sau angajatii Chiriasilor pot intra in Spatiile Comerciale pentru a pregati magazinele pentru deschidere trebuie prezentat Administratorului Centrului pentru aprobare.

Accesul in Cladire in timpul orelor de inchidere va fi permis numai persoanelor autorizate de Administratorul Centrului si sub rezerva controlului serviciilor de securitate.

Chiriasii ii vor pune la dispozitie Administratorului Cladirii numele si referintele persoanelor carora le permit permanent accesul in Spatiile Comerciale si in Centrul Comercial, pentru a le permite un acces controlat prin legitimatii, cartele electronice sau orice alte mijloace potrivite.

Pentru personalul care ar putea intra ocazional in Spatiile Comerciale in timpul orelor de inchidere, Chiriasii vor acorda o notificare de cel putin 24 de ore Administratorului Cladirii.

Mijloacele de controlare a accesului in Galeria Comerciala in timpul orelor de inchidere vor fi la latitudinea Proprietarului, iar Administratorul Cladirii va putea interzice intrarea oricarei persoane care nu este identificata ca fiind autorizata sa intre in Spatiile Comerciale sau Galeria Comerciala in timpul orelor de inchidere.

Chiriasilor si Persoanelor lor Autorizate li se interzice sa intre in Partile Comune sau zonele tehnice cum ar fi acoperisul, rezervoare etc., fara o autorizare din partea Administratorului Cladirii si neinsotiti de catre un tehnician autorizat al Cladirii.

Nu va exista niciun acces public la zonele de mai sus.

In caz de urgenta, Administratorul Cladirii va pastra, intr-un seif incuiat, o dublura a cheilor Chiriasilor de la Spatiile Comerciale. Chiriasii il vor Informa pe Administratorul Centrului despre orice schimbare a cheilor si in asemenea caz, ii vor pune la dispozitie Administratorului o dublura a noilor chei. Folosirea si pastrarea in siguranta a cheilor Chiriasilor este responsabilitatea unica a Administratorului Cladirii.

3.3.5 Studii de piata chestionare – Fotografii

Cladire este o proprietate privata deschisa pentru public. Astfel, vor fi interzise studiile de piata si chestionarele (cu exceptia celor efectuate in interesul Cladirii si autorizate de Administratorul Cladirii), fotografiile si inregistrarile de sunet, distributia de orice documente si evenimente sau adunari de natura politica sau religioasa, cu exceptia cazului in care acestea sunt aprobate in mod expres de Administratorul Cladirii.

Orice persoana care nu respecta cele de mai sus va fi evacuata.

Afisele sau reclamele neautorizate sunt oficial interzise si mici afise sau reclame expuse in Partile Comune (ale Cladirii sau in locurile de parcare) vor fi eliminate imediat de Administratorul Cladirii si toate cheltuielile vor fi suportate de faptasi.

Orice vanzare, colectare, eveniment comercial sau distribuire de brosuri, pliante sau orice alte materiale promotionale (chiar daca sunt distribuite gratis) si colectare de contributii in Partile Comune (inclusiv in parcare) sunt interzise, fara a avea acordul scris prealabil al Proprietarului.

Proprietarul va asigura, prin intermediul Administratorului Cladirii sau al unei agentii calificate de publicitate/marketing, toate activitatile de publicitate si marketing legate de functionarea Cladirii. Asemenea activitati, care fac parte din Costurile de Marketing, includ in special plasarea de panouri publicitare si alte afise si orice alte activitati legate de promovarea si sprijinirea vanzarilor in Cladire.

Vanzarea temporara de bunuri sau evenimentele comerciale si promotionale efectuate de catre Supermarket in Partile Comune si parcarile exterioare sunt autorizate sub controlul Administratorului Cladirii.

3.3.6. Aspectul exterior al Spatiilor Comerciale

Orice actiune rezultata din ocuparea privata a Partilor Comune ale Cladirii de catre Chiriasi sau orice actiune a Chiriasilor care va afecta aspectul exterior al Spatiilor Comerciale va solicita acordul scris prealabil al Proprietarului.

Fara a limita generalitatea celor de mai sus, Chiriasii:

 • nu vor utiliza postere, afise cu reclame sau orice alte inscriptii pe vitrinele magazinelor sau pe fatada Cladirii fara a obtine acordul scris prealabil al Proprietarului; un asemenea acord poate fi oricand revocat, daca nu este acordat pentru o perioada specifica;
 • vor obtine acordul scris prealabil al Proprietarului pentru orice tip de reclame, pentru a asigura designul estetic al acestora, care sa corespunda designului estetic general al Galeriei Commerciale, fie prin natura, dimensiunea sau amplasarea acestora. Refuzul Proprietarului nu va indreptati Chiriasii la despagubire pentru pagube.

 

3.3.7. Cornell, ambulant incert

Vanzatorii ambulanti, ocazionali, cersetorii si vagabonzii nu vor fi tolerati in Galeria Comerciala si vor fi evacuati in mod sistematic de catre Administratorul Cladirii.

3.3.8 Evacuarea gunoiului

Fiecare Chirias isi va evacua gunoaiele si deseurile din incinta sau zonele prevazute in mod specific in acest scop de catre Administratorul Cladirii. Evacuarea gunoaielor, deseurilor va avea loc intr-o locatie specifica, care respecta normele in vigoare.

Chiriasii isi vor aduce in locul astfel desemnat toate gunoaiele si Deseurile„ inclusiv ambalajele zilnice si de asemenea materiale de carton, imediat ce se inchid magazinele lor.

Este interzisa depozitarea deseurilor pe spatiile comune sau  in ale spatii, decat cele special amenajate la subsolul cladirii -2..

Cartoanele, ambalajele voluminoase se vor pliate inainte de a fi depozitate sau inainte de compactare, daca e cazul.

Deseurile umede si rezidurile alimentare solide se vor introduce in pungi sigilate si se vor depozita in locatiile corespunzatoare, conform instructiunilor Administratorului Cladirii.

Supermarket-ul, unitatile de suprafata medie, de peste 400 m2 si Restaurantele vor efectua depozitarea, procesarea gunoiului in Spatiile Comerciale proprii, cu exceptia cazului in care Administratorul Centrului decide sa le puna la dispozitie zone de depozitare specifice.

Se interzice combustia gunoiului in cladire sau pe terenul Cladirii.

Evacuarea gunoaielor speciale sau neobisnuite (paleti de lemn, cutii, containere, mobila, vracuri sau deseuri de la lucrari de constructie, schele, metale, moloz etc.) din Spatiile Comerciale va fi responsabilitatea Chiriasilor, pe cheltuiala lor.

Deseurile toxice sau care constituie un risc pentru sanatate sau cauzeaza contaminare nu vor fi autorizate sau depozitate in Galeria Comerciala. Administratorul Cladirii va lua imediat masuri pentru eliminarea sau distrugerea lor asa cum solicita legea sau procedurile de siguranta.

Utilizarea carucioarelor pentru cumparaturi la transportul gunoiului sau deseurilor este strict interzisa.

In plus, se recomanda utilizarea in cadrul Cladirii a Partilor Comune a camioanelor cu trolee sau vehiculelor cu cauciucuri, dotate cu protectie, pentru a pastra calitatea si aspectul pardoselii si peretilor.

3.3.9. Inchidere temporara

Cand e necesar (dezordine, supraaglomerare etc.), se poate decide temporar inchiderea Cladirii, fiind raspunderea Administratorului Cladirii sa ii mentina pe Chiriasi informati pentru a le permite sa ia toate masurile care se impun in interesul Cladirii.

Se va permite, de asemenea, inchiderea temporara in intregime sau partial a Cladirii in locurile in care este necesar sa se intreprinda lucrari, reparatii sau schimbari, dupa ce li se acorda operatorilor afectati o notificare prealabila de cel putin cincisprezece zile, cu exceptia cazurilor de urgenta.

3.3.10. Utilizarea celorlalte Parti Comune

Depozitarea de bunuri sau materiale este interzisa in toate Partile Comune, atat in interior cat si in exterior, fara acordul prealabil scris al Proprietarului. Proprietarul/Administratorul Centrului are dreptul de a evacua bunurile depozitate in Partile Comune pe cheltuiala si raspunderea Chiriasilor, daca asemenea bunuri au fost depozitate contrar termenilor si conditillor Regulamentului.

Proprietarul nu este obligat sa ii informeze pe Chiriasi despre o asemenea actiune in avans. Chiriasii nu au dreptul de a pretinde rambursarea unor asemenea bunuri sau materiale evacuate.

Este interzisa depozitarea materialelor de constructie, echipamentelor sau articolelor folosite pentru amenajarea magazinelor, cu exceptia Spatiilor Comerciale ale Chiriasilor, inainte de deschidere.

3.3.11. Fumatul

Deoarece Cladirea este deschisa pentru public, Partile Comune interne, inclusiv toaletele si iesirile de siguranta sunt zone pentru nefumatori. Chiriasii se vor asigura ca angajatii si clientii lor respecta aceste reguli.

3.4 Parcarea 

Administratorul Cladirii poate evacua orice vehicul care nu respecta regulile de trafic si parcare si poate restrictiona, pe viitor, accesul in parcare a acestor autovehicule, totul pe cheltuiala soferului sau posesorului vehiculului in culpa. Aceeasi regula se va aplica pentru mici vehicule parcate pentru o perioada de timp mai lunga decat e necesar pentru incarcarea sau descarcarea de marfuri si, de asemenea, pentru vehicule neautorizate parcate in timpul noptii (dupa ora 23:00).

3.5 Carucioare pentru Cumparaturi

Gestionarea si functionarea carucioarelor pentru cumparaturi

Carucioarele pentru cumparaturi (numite in cele ce urmeaza “Carucioarele”) vor fi puse la dispozitia clientilor in mod gratuit in Cladire. Este strict interzisa utilizarea Carucioarelor pentru transportul marfurilor sau in scop de manipulare a marfurilor.

Carucioarele apartin in intregime Superrnarket-ului, care are dreptul de a specifica și raspunde pentru caracteristicile tehnice ale Carucioarelor pe care Supermarket-ul le va comanda de la orice companie la alegerea lor sau pe care le vor cumpara de la orice producator la alegerea lor.

Spatii de depozitare a Carucioarelor

Daca e necesar, spatiile de depozitare a Carucioarelor pot fi reamplasate fie temporar sau definitiv prin decizia Proprietarului / Administratorului Cladirii, atunci cand se intreprinde curatarea acestor spatii si eliminarea gunoiului sau rezidurilor, daca e cazul, imediat, chiar si in timpul Orelor de Deschidere.

4. Responsabilitatile Chiariasului

4.1 Activitatea Chiriasului

Activitatile Chiriasilor se vor desfasura astfel incat sa nu dea nastere niciunei dispute, plangeri sau reclamatii din partea niciunei persoane, si in special de la ceilalti Chiriasi ai Cladirii.

Chiriasii vor raspunde pentru solutionarea reclamatiilor facute impotriva lor sau a activitatii lor.

Chiriasii sunt de acord sa il informeze imediat pe Proprietar despre orice asemenea actiune care ii poate ameninta si care va rezulta din insolventa sa.

Fiecare Contract de inchiriere va specifica natura activitatilor de afaceri autorizate in Spatiile Comerciale. Nicio modificare, extindere sau schimbare a activitatilor de afaceri sau a Spatiilor Comerciale nu vor fi permise fara aprobarea prealabila scrisa a Proprietarului.

Chiriasii au obligatia de a se asigura ca Spatiile Comerciale sunt echipate si dotate in mod corespunzator cu marfuri, de a avea grija de functionarea corespunzatoare a acestora si de a le mentine deschise pentru public in timpul Orelor de Deschidere.

In timpul Orelor de Deschidere, Spatiile Comerciale trebuie sa fie, in functie de sezon, iluminate, incalzite sau dotate cu aer conditionat in mod corespunzator, vitrinele si firmele vizibile in exterior trebuie sa ramana permanent iluminate, in conformitate cu regulile aplicabile.

Cu exceptia Supermarket-ului, orice vanzari ample, lichidari de stoc sau vanzari sezoniere de marfuri se vor afla sub rezerva aprobarii prealabile scrise a Proprietarului. Chiriasii au obligatia de a efectua activitati de vanzare in conformitate cu legile si regulamentele aplicabile si cu practica comuna de afaceri.

Acte de tipul „Lichidari de stoc” si „Reduceri” plasate in vitrinele magazinelor pot fi folosite numai cu acordul prealabil scris al Proprietarului.

Chiriasii sunt de acord:

 • sa nu utilizeze Spatiile Comerciale pentru activitati galagioase, periculoase, ilegale sau imorale, sa nu permita folosirea Spatiilor Comerciale in scopuri de cazare si sa nu permita niciunei persoane sa locuiasca sau sa doarma in Spatiile Comerciale, care nu vor fi ocupate deloc in timpul noptii, cel putin intre orele 23:00 — 06:00;
 • sa nu tina nicio intalnire politica sau publica, spectacol de niciun fel sau licitatii cu vanzare in cadrul Spatiilor Comerciale;
 • sa evite activitatile care ar putea crea deranj, provoca daune sau neplaceri ocupantilor, utilizatorilor, operatorilor, Chiriasilor si Proprietarului Cladirii.

Chiriasii au obligatia de a mentine Spatiile Comerciale in conformitate cu regulamentele legale general valabile aplicabile pe teritoriul Romaniei si orice Acte ordine de reguli comune sau prescrise de, efectuare a afacerilor, in cadrul activitatilor de afaceri ale Chiriasilor intreprinse in conformitate cu Contractul de Inchiriere.

Chiriasii sunt de acord sa depuna toate notificarile si sa obtina, pe cheltuiala si riscul lor, toate autorizatiile si licentele solicitate pentru efectuarea activitatilor lor in Spatiile Comerciale.

Chiriasii vor respecta permanent regulamentele de sanatate si siguranta in vigoare. Toate lucrarile solicitate pentru respectarea numitelor regulamente vor fi raspunderea unica a Chiriasilor referitor la propriul lor magazin. Chiriasii vor suporta costul raspunderea pentru toate lucrarile solicitate in baza unui ordin administrativ sau prin aplicarea unei noi legislatii, si nu vor pretinde nicio compensare in acest sens.

Chiriasii vor permite orice inspectii, vizite pentru intretinerea instalatiilor lor tehnice individuale. Chiriasii vor subscrie la un contract cu o organizatie autorizata de inspectie referitor la instalatiile de electricitate sau instalatiile speciale impotriva incendiilor pentru Spatiile lor Comerciale. Controalele, inspectiile vor fi organizate si supravegheate de Administratorul Cladirii.

Chiriasii nu il vor trage la raspundere pe Proprietar in cazul in care anumite Spatii Comerciale din Centrul Comercial raman neocupate din orice motiv pentru orice perioada.

4.2 Lucrarile Chiriasului

Chiriasii nu vor avea dreptul de a-i solicita Proprietarului sa efectueze alte lucrari decat cele la care se face referire in Specificatiile Tehnice.

Indiferent de natura activitatilor Chiriasilor care se vor efectua in Spatiile Comerciale, Chiriasii vor suporta toate costurile reparatiilor solicitate pentru mentinerea Spatiilor Comerciale intr-o buna stare si pentru repararea lor In conditiile mentionate in Specificatiile Tehnice, ca pentru lucrarile de intretinere modificarile de constructie din Spatiile Comerciale, fie ele exterioare sau interioare (numite in cele ce urmeaza “Lucrarile”).

Chiriasii vor fi raspunzatori pentru obtinerea tuturor autorizatiilor necesare in aceste scopuri. Lucrarile trebuie efectuate in conformitate cu legile, regulamentele aplicabile si cu Specificatiile Tehnice. Pentru Lucrari vor solicita acordul scris prealabil al Proprietarului sau al consumantului desemnat de Proprietar, care va fi acordat pe baza planurilor, schitelor si specificatiilor care se vor furniza Proprietarului in acest scop (trei copii, dupa cum se solicita).

Daca va trebui sa se efectueze Lucrari de orice fel stabilite de vreo schimbare in legile sau regulamentele aplicabile, Chiriasii vor intreprinde asemenea Lucrari pe cheltuiala lor.

Din motive de siguranta, Lucrarile de instalare a conductei de gaze si de racordare la electricitate vor fi efectuate de Administratorul Cladirii, sau, daca nu e posibil, cu acordul scris prelalabil sub controlul Administratorului Cladirii.

Lucrarile de modificare a sistemului de detectare siguranta impotriva incendiilor in Galeria Comerciala vor fi efectuate numai de Proprietar.

Lucrarile care afecteaza Partile Comune, sistemul de siguranta impotriva incendiilor sau sistemele comune de aer conditionat de incalzire, determinate de modificarile solicitate vor fi efectuate pe cheltuiala Chiriasului respectiv.

Proprietarul le poate solicita Chiriasilor sa efectueze anumite lucrari (de siguranta impotriva incendiilor, perforarea fatadei sau impermeabilizare, etc.) prin intermediul unei companii desemnate de Administratorul Cladirii sau de Proprietar.

Orice antene separate de radio, televiziune sau telefonie, antene satelit sau alte asemenea pot fi instalate in afara Spatiilor Comerciale numai cu acordul scris prelalabil al Proprietarului. Orice instalatie privata in orice Parte Comuna (inclusiv ce acopera) va solicita acordul scris al Proprietarului.

4.3 Intretinerea

Chiriasii vor pastra curate si ordonate toate Spatiile lor Comerciale, interiorul lor, si, daca e necesar, firmele lor exterioare, accesoriile, echipamentele, fatada si vitrinele magazinului (pentru aspectul vitrinelor).

Se va acorda o atentie speciala aspectului vitrinelor si geamurilor, care vor fi pastrate in permanenta curate. Curatarea partilor care se intersecteaza cu Partile Comune se poate efectua in timpul Orelor de Deschidere.

In interiorul Spatiilor  Comerciale, Chiriasii vor putea sa aleaga o companie de curatenie dupa placul lor, cu conditia ca acea companie sa fie inregistrata in mod corespunzator si ca angajatii ei sa respecte prezentul Regulament Intern.

4.4 Lucrari de curatenie

Curatenia sau Lucrarile efectuate de Chiriasi in afara Spatiilor lor Comerciale vor avea loc in afara Orelor de Deschidere a Cladirii, pentru a nu afecta in mod negativ libertatea de acces a clientilor.

Lucrarile de amenajare si mobilare vor avea loc in confomitate cu regulamentele in vigoare. Imprejmuirea va fi stabilita pe cheltuiala Chiriasilor de-a lungul intregii latimi si inaltimi a magazinului. Materialele folosite pentru o asemenea imprejurare vor fi curate sau zugravite si vor avea calitatea de a atenua poluarea fonica si Praful cat mai   mult posibil.

Materialele folosite vor corespunde cu aspectul fizic general al Cladirii.

Chiriasii vor utiliza suprafata de imprejmuirea pentru lipirea sau anexarea oricaror firme, decoratii, embleme etc., numai cu conditia ca asemenea articole sa contribuie la promovarea activitatii lor sau a Cladirii.

4.5 Personal

Orele la care personalul Chiriasilor va intra in Spatiile Comerciale pentru a se pregati de deschidere vor fi notificate de fiecare Chirias Administratorului Cladirii.

Fiecare Chirias va indica numele, starea civila si dupa caz, adresa, numarul de telefon si fotografia Persoanelor sale autorizate care lucreaza in Cladire. Pentru fiecare magazine, Chiriasii vor desemna o persoana responsabila care sa fie permanent prezenta in Galeria Comerciala sau sa poata fi permanent contactata pentru a se ocupa de urgente sau cazuri de necesitate imediata.

In timpul Orelor de Deschidere, angajatii Chriasilor trebuie sa aiba un aspect placut. In relatia cu clientii si alti ocupanti ai Cladirii, ei trebuie sa fie decenti si politicosi.

4.6 Asigurare – Renuntare la Litigii

Fiecare Chirias poate sa incheie asigurari pentru lucrarile efectuate pentru a acoperi diversele riscuri de amplasament si, din momentul in care magazinul lor este deschis, vor putea incheia asigurari impotriva incendiilor, exploziilor, inundatiilor pentru a acoperi mobilierul, echipamentele si marfurile, si, de asemenea, asigurari pentru raspunderea legala, asigurari pentru raspunderea angajatilor, asigurari pentru raspundere vecinilor, si vor furniza fara intarziere dovada acestora sub forma unor certificate de asigurare datate si dovada platii regulate a primelor, in cazul in care va opta pentru incheierea acestora. Daca in perioada contractuala vor interveni modificari ale Politelor de asigurare, chiriasul se obliga sa puna la dispozitie copii dupa respectivele modificari in termen de 3 zile lucratoare de la adoptarea respectivelor modificari sau ori de cate ori se solicita de catre Proprietar sau Administratorul Centrului.

4.7 Alte reglementari

 • Iluminare:

Chiriasilor li se va solicita sa isi ilumineze vitrinele magazinelor si toate partile magazinelor lor care sunt imediat vizibile din Galeria Comerciala in timpul Orelor de Deschidere. Vitrinele magazinelor sau partile magazinelor vizibile in exterior vor fi de asemenea iluminate, cel putin intre orele 08:00 – 20:00.

 • Mirosuri, arome neplacute, alte efecte negative:

Chiriasii vor lua toate masurile necesare pentru a preveni mirosurile neplacute in Spatiile lor Comerciale.

Este interzisa aducerea in Spatiile Comerciale a oricaror materiale periculoase, riscante, neplacute, urat mirositoare sau inflamabile, care sunt interzise prin reguli si reglementari generale, precautii de siguranta si polite de asigurare.

Gatitul in Spatiile Comerciale este permis  doar in Spatiile Comerciale rezervate in acest scop de Proprietar ( Restaurante si zone pentru activitati alimentare).

 • Mutari:

Mutarea in si din Cladire dupa Data Deschiderii este permisa numai in zilele si in intervalul orar aprobat in scris de Proprietar cu 5 zile inainte de mutarea respective.

5. Lucrarile Proprietarului

Proprietarul este de acord sa depuna toate eforturile pentru ca orice modificari de constructie, lucrari de reparatii sau intretinere in Partile Comune in Galeria Comerciala, sa fie intreprinse numai in masura in care sunt inevitabile in cel mai scurt timp posibil, astfel incat sa afecteze cat mai putin activitatile de afaceri ale Chiriasilor.

Chiriasii ii vor permite Proprietarului sa efectueze asemenea lucrari si sa instaleze, sa repare, sa utilizeze sau sa schimbe cabluri, tevi, conducte care traverseaza Spatiile Comerciale, pentru a deservi alte Spatii Comerciale din Galeria Comerciala, fara a avea dreptul la vreo compensatie in acest sens.

Chiriasul respectiv isi va muta, pe cheltuiala sa, toata mobila, instrumentele echipamentele, in masura in care se solicita pentru efectuarea unor asemenea lucrari in Partile Comune.

Chiriasii nu se vor opune la efectuarea Lucrarilor in alte magazine ale Cladirii, atata timp cat asemenea Lucrari nu fac imposibila sau impracticabila efectuarea activitatilor lor de afaceri.

6. Persoanalul de Paza

Servicul de paza si securiate in incinta Cladrii este asigurat de personalul de paza specializar de subcontractant in acest scop de catre Proprietar.

Personalul de paza este de serviciu 24/7 . Agentii de paza sunt prezenti in punctele cheie de acces ale Cladirii.

Personalul abilitat al Proprietarului poate solicita legitimatia vizitatorilor care perturba sau prejudiciaza activitatea desfasurata in Cladire si care au un comportement indecent, care pot aduce atingere intereselor comerciale ale Proprietarului si ale colaboratorilor sai, contrar prevederilor prezentului Manual.

Din considerente mentionate la punctul anterior, Proprietarul isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor persoane in Caldire sub rezerva respectarii dispozitiilor legale aplicabile.

7. Reguli si cerinte tehnice

7.1 Aer conditionat -incalzire-racire

Spatiile Comerciale ale Chiriasiilor vor fi incalzite si/sau aerisite cu aer conditionat in timpul Orelor de Deschidere. Instalatiile de conditionare se bazeaza pe sistemul de ventiloconvectoare de mare capacitate, amplasate in tavanul fals, alimentate cu agent termic apa calda 80/60 C sau apa rece 7 /12 C.

Sursa de agent termic apa calda 80/60 C o reprezinta centrala termica proprie situata pe acoperisul  Cladirii.

Sursa de agent termic apa rece 7/12 C o reprezinta agregatul de producere a apei racite aflate pe terasa cladirii.

Pe fiecare nivel sunt amplasate, in spatiul chiriasilor, ventiloconvectoare ce asigura controlul temperaturii aerului pe zone de temperatura.

Fiecare nivel este impartit in 4 zone de temperatura, fiecare zona fiind controlata prin intermediul unui termostat. La atingerea temperaturii selectate, utilajele din zona respectiva sunt oprite.

Un ventiloconvector asigura controlul temperaturii pentru mai multe spatii inchiriate, dar si pentru holurile de circulatie.

Aerul recirculat este aspirat din tavanul fals din spatiul in care este amplasat utilajul.

Aerul tratat este introdus in incapere prin dispozitive de introducere aer achizitionate si montate de catre chirias.

Instalatia a fost conceputa pentru o circulatie libera a aerului dintre spatiile chiriasilor si holurile de circulatie.

Instalatia de introducere a aerului proaspat

Cladirea este dotata cu doua centrale de tratare a aerului cu recuperator de caldura ce asigura aerul proaspat necesar pentru intreaga cladire.

Debitul de aer proaspat introdus va fi de aprox. 6 mc/h pentru fiecare mp de spatiu inchiriat.

Pentru instalatia de introducere a aerului proaspat, fiecare spatiu va fi dotat cu un racord circular si un clapet de reglaj.

Instalatia de evacuare a aerului viciat

Fiecare grup sanitar este dotat cu instalatii de evacuare a aerului viciat cu functionare independenta de celelalte instalatii.

Spatiile cu specific alimentar vor fi dotate cu hote si instalatii individuale de evacuare a aerului viciat.

Pe holurile de circulatie, ale fiecarui nivel, exista instalatii de evacuare a aerului viciat racordate la centralele de tratare a aerului.

Referitor la cele sus-mentionate:

Proprietarul va pune la dispozitia Chiriasului bransamentul pana la instalatia de conditionare si ventilatie aferenta Centrului Comercial, Chiriasul urmand a executa partea de instalatie proprie Spatiului Inchiriat.

Astfel in fiecare spatiu chiriasul va regasi in tavanul fals :

 • Una sau mai multe tubulaturi circulare (in functie de dimensiunea spatiului inchiriat), izolate cu vata minerala, ce introduce in incapere aer tratat de la ventiloconvectoare.
 • Tubulatura circulara si clapet de reglaj.

Pe fiecare nivel se vor regasi cate 4 termostate de temperatura ce vor asigura controlul temperaturii aerului pe zone.

Chiriasii au obligatia sa realizeze instalatia interioara de climatizare aferenta spatiului inchiriat in conditii de calitate si siguranta in functionare.

Astfel, chiriasul va monta grilele de introducere a aerului tratat si a aerului proaspat, adaptoarele de racord dintre grile si tubulaturi, tubulaturile flexibile sistemele de fixare aferente.

Modelul de grile si termostate montate va fi la latitudinea chiriasului, cu conditia respectarii datelor tehnice specifice fiecarui tip de dispozitiv.

Toate elementele instalatiei interioare vor fi dimensionate pentru asigurarea conditiilor de confort si calitate impuse.

Materialele, echipamentele si aparatele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, instalatiile vor fi supuse unui ansamblu de operatii tehnice avand drept stop verificarea calitatii executiei instalatiilor montate.

Materialele utilizate la izolarea termica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

 • sa aiba proprietati izolante stabile, nealterabile in timp;
 • sa fie rigide la temperaturi ridicate;
 • sa fie incombustibile sau greu combustibile;
 • sa nu degaje sulf sau alte noxe, la temperaturi ridicate;
 • sa asigure si izolarea fonica;
 • sa nu dea nastere la coroziunea conductelor;
 • sa aiba celule inchise care sa asigure impermeabilitatea;
 • sa nu fie atacate de microorganisme;
 • sa nu fie atacate de agenti chimici produsi de materialele de constructie.

 

Chiriasul are obligatia de a facilita accesul personalului de intretinere la instalatiile din tavanul fals.

Pentru spatiile in care exista montate ventiloconvectoare in tavanul fals chiriasul are obligatia:

 • Sa asigure accesul la aceste utilaje prin prevederea unor trape de vizitare sau a unor tavane false casetate:
 • Sa asigure accesul aerului recirculat in tavanul fals prin scafe sau grile de recirculare a aerului.

Nu se permit alte metode temporare sau suplimentare de incalzire a Spatiului creat cu aprobarea prealabila a Proprietarului.

Degajarile de caldura interioare (iluminat sau alte utilaje cu degajari importante de caldura ) nu vor depasi valoarea de 20 W/mp.

Pentru spatiile cu specific alimentar se acorda o atentie deosebita compensarii evacuarii aerului eliminat prin sistemele de evacuare a aerului de la hote, cuptoare etc.

Optional, chiriasul poate opta pentru controlul individual al temperaturii spatiului inchiriat prin montajul de clapeti de inchidere cu sermotor si regulatoare de temperatura individuale.

In cazul unei modificari in sistemul AC dintr-un spatiu comercial, Chiriasul il va informa pe Administratorul Cladirii, care va da aprobarea sa tehnica pentru orice echipament sau schimbare care poate interfera cu sistemul AC general al Cladirii sau care ar putea sa nu corespunda Specificatiilor Tehnice.

Toate instalatiile executate de catre chirias vor fi receptionate de catre beneficiar si se va intocmi un proces verbal de receptie calitativa a lucrarilor.

Costurile de exploatare si intretinere a instalatiilor vor fi stabilite in contractul de inchiriere.

7.2 Energia electrica

Cresterea consumului de electricitate de catre Chiriasi (din motive tehnice legate de capacitatea firelor electrice si a sistemului de racire, iluminarea excesiva ar putea duce la producerea unui volum crescut de caldura caruia trebuie sa ii faca fata sistemul de racire) se va afla sub rezerva acordului scris prealabil al Proprietarului.

Se recomanda insistent sa nu se deconecteze seara furnizarea de electricitate, care duce la crearea de “blocuri autonome” de lumina de siguranta, deoarece bateriile blocului pot fi deteriorate prin incarcare sau reincarcare frecventa.

7.3 Protectia impotriva incendiilor 

Chiriasii au obligatia de a asigura in Spatiile lor Comerciale instalarea echipamentelor conectate la reteaua generala de protectie impotriva incendiilor, extinctoarele de incendii portabile, si, daca e necesar, hidranti sigilati si alte sisteme, conform ordinului autoritatilor guvernamentale responsabile cu protectia impotriva incendiilor. Mecanismul general de extinctoare automate de incendii trebuie sa respecte intotdeauna regulamentele si ordinele autoritatilor guvernamentale responsabile cu protectia impotriva incendiilor. Chiriasii vor suporta intotdeauna costurile legate de intretinerea acestora si vor avea obligatia de a se asigura ca asemenea echipamente functioneaza pe toata durata Contractului de Inchiriere.

Este strict interzisa aducerea in Galeria Comerciala sau pastrarea in Spatiile Comerciale a oricaror marfuri care pot prezenta risc de incendiu sau explozie (canistre de benzina, containere inflamabile de benzina, explozive, munitii etc.), cu exceptia celor menite a fi vandute.

Extinctoarele portabile impotriva incendiilor trebuie sa fie mereu usor accesibile si plasate in locuri vizibile. Chiriasii au obligatia de a respecta toate regulile aplicabile, instructiunile si ordinele Proprietarului. Chiriasii au obligatia de a asigura, in toate imprejurarile, functionarea extinctoarelor portabile impotriva incendiilor, intretinerea lor regulata si controlul lor continuu de catre pirotehnicianul relevant.

Daca Chiriasii decid sa instaleze in Spatiile Comerciale extinctoare automate impotriva incendiilor sau hidranti sigilati, vor avea obligatia de a se asigura ca acestia sunt sigilati, gata de a fi utilizati si accesibili personalului responsabil cu securitatea intregii cladiri.

In scopul functionalitatii extinctoarelor automate impotriva incendiilor, se solicita ca distanta dintre marfurile depozitate si orificiul de iesire al celui mai apropiat furtun de apa sa fie de peste 60 cm.

Chiriasii si Proprietarul sunt de acord ca Chiriasii sa-si indeplineasca toate obligatiile legate de prevenirea incendiilor in Spatiile Comerciale, in conformitate cu reglementarile din Romania, cu exceptia indeplinirii urmatoarelor obligatii, care vor constitui responsabilitatea Proprietarului:

 • stabilirea unui numar suficient de alarme impotriva incendiilor;
 • procurarea si instalarea (unui numar si unor tipuri suficiente) de extinctoare permanente si semi-permanente impotriva incendiilor, facilitati de evacuare a caldurii si incendiilor, semnalizatoare electrice de incendiu, facilitati de parascantei in transportoare pneumatice, conducte de incendii, elevatoare de incendiu si de evacuare, lumina de urgenta, echipamente de alert impotriva incendiilor, si pastrarea acestora intr-o stare de buna functionare.

Chiriasii ii vor oferi Proprietarului toata asistenta necesara pentru a-si indeplini obligatiile rezultate din cele de mai sus.

In efortul sau de a respecta masurile prescrise de protectie impotriva incendiilor, Proprietarul are dreptul de a controla interiorul Spatiilor Comerciale sau de a le inspecta prin intermediul unui expert (inclusiv orice parte care nu este accesibila pentru public). Acest lucru se aplica in special controalelor extinctoarelor automate impotriva incendiilor si testelor de presiune ale furtunurilor de catre autoritatile guvernamentale responsabile cu protectia impotriva incendiilor.

7.4 Securitatea impotriva furturilor

Proprietarul nu este raspunzator pentru protectia impotriva furturilor in Spatiile Comerciale. Chiriasii vor fi raspunzatori ei insisi pentru protectia efectiva a Spatiilor lor Comerciale impotriva efractiei sau furtului in afara Orelor de Deschidere. Incuierea partii frontale a Spatiilor Comerciale va preveni orice patrundere violenta in cladire.

Chiriasii nu sunt autorizati sa impiedice serviciul de securitate din efectuarea obligatiilor sale.

7.5 Supraincarcarea

Orice obiect a carui greutate depaseste limitele stabilite de incarcare a podelelor sau peretilor nu trebuie plasat si/sau depozitat pe podea sau agatat pe pereti, pentru a nu afecta rezistenta peretilor si suprafetelor si pentru a preveni deteriorarea sau fisurarea peretilor sau tavanelor, in conformitate cu Specificatiile Tehnice.

Prin urmare, este interzisa atarnarea sau anexarea obiectelor grele pe peretii separator din Spatiile Comerciale. Fac exceptie peretii de suport, cu conditia ca, totusi, peretii separatori sa poata suporta ca greutatea obiectului, care sa nu depaseasca o jumatate din limita de incarcare.

7.6 Retele si tevi

Este interzisa aruncarea in tevile de apa reziduala a produselor poluante, corozive, inflamabile, acide sau a altor materiale periculoase si, in general, depozitarea oricaror deseuri intr-un mod care sa cauzeze blocarea sau deteriorarea tevilor.

Restaurantele vor arunca deseuri lichide si grasimi in orificii de evacuare dotate cu separatoare adecvate.

7.7 Nivelul si instalatiile de sunet

Chiriasii isi vor asigura izolarea fonica din Spatiile Comerciale, iar nivelul de sunet din magazinele lor nu va deranja magazinele invecinate sau clientii Cladirii.

Chiriasii nu vor folosi boxe sau orice alte mijloace de difuzare care pot fi auzite in afara Spatiilor lor Comerciale, si nu vor utiliza aparate electrice sau alte dispozitive care sa interfereze cu receptia radio sau TV, fara sa fi echipat numitele dispozitive cu echipamente care sa previna interferenta cu alte Spatii Comerciale.

7.8 Utilizarea undelor de frecventa pentru operarea facilitatilor de telecomunicatii

Chiriasii sunt exclusiv raspunzatori pentru luarea masurilor necesare si sunt obligati sa obtina de la compania relevanta o licenta exclusiva si identificarea undelor de frecventa care le vor fi alocate.

7.9 Utilitati

Acolo unde este cazul, Chiriasii au obligatia si raspunderea deplina de a incheia contracte relevante cu companiile adecvate de furnizare pentru racordarea la utilitati (apa, electricitate, gaze) si retelele de telecomunicatii pentru Spatiile Comerciale.

8. Sanctiuni

Nerespectarea prevederilor acestui Regulament va constitui temeiul acţiunii în justiţie a Chiriasilor (după caz), împotriva celor vinovaţi pentru recuperarea daunelor şi/sau obligarea acestora la conformare.

Nerespectarea prevederilor acestui Regulament va atrage sancţiuni pecuniare (amenzi).

În cazul în care un chiriaş sau alt ocupant nu respectă reglementările menţionate, Proprietarul / Administratorul îl poate chema în judecată pe Chiriaşul respectiv.

9. Politici generale de Sanatate si Siguranta

Responsabilitatea si raspunderea proprietarului pentru sanatatea si siguranta sunt mentionate in acest manual, inclusiv implementarea definita a anumitor proceduri si intretinerea si exploatarea echipamentului cladirii.

Chiriasul este, de asemenea, responsabil pentru:

 1. asiguarrea faptului ca personalul chiriasului este pe deplin constient de continutul acestui manual;
 2. comportamentul adecvat al personalului chiriasului;
 3. masurile de prevenire a incendiului in spatiul inchiriat al chiriasului, in special in ceea ce proviveste stocarea si utilizarea lichidelor sau materialelor inflamabile, fumatul si furnizarea recomandata de echipamente de stingerea a incendiilor in apropierea echipamentelor de birou si a bucatariilor, chicinetelor si a cambuzelor;
 4. instruirea personalului in ceea ce priveste procedurile de siguranta, inclusiv „buna tinere”;
 5. instruirea personalului in materie de sanatate;
 6. mentinerea unui registru al tuturor angajatilor si localizarea acestora in cladire, precum si o evidenta corecta a concediului de odihna/boala.

Se presupune ca Chiriasul va avea propriul Manual de Sanatate si Securitate, care va fi supus procedurile proprii de audit.

Orice vizita pentru a verifica masurile de securitate generala, de sanatate si siguranra ale auditorilor si responsabililor chiriasului, vor fi anunatate cu cel putin 24 de ore in avans. Pentru a beneficia de cele mai bune conditii de primire, Chiriasul va desemna o persoana care sa se deplaseze de a lungul obiectivelor de interes si  sa raspunda la intrebarile adresate.

10. Persoanele cu Disabilitati

Chiriasul va informa administratorul Cladirii cu privire la prezenta angajatiilor cu dizabilitati care vor necesita asistenta pentru a parasi cladirea in caz de cadere a energiei electrice  (ascensoarele inceteaza sa functioneaze) si in ceea ce priveste procedurile de evacuare.

11. Logo-urile si Semnele Chiriasului 

Orice sursa de energie electrica necesara, va fi instalata de catre chirias sub indrumarea administratorului cladirii. Toate costurile, inclusiv taxa pentru energia consumata, costurile cu instalarea, vor fi suportate de chirias.  Daca este cazul, Chiriasul va obtine avizele legale emise de autoritatile competente.

 

Firmele magazinelor vor ramane proprietatea exclusiva a Chiriasilor.

Pentru a mentine armonia generala a ‘’firmelor’’ magazinelor din Cladire, chiriasii vor accepta folosirea aceleiasi culori pentru colaj si aceleasi dimensiuni, cu exceptia siglei, fontului si altor semne distinctive si vor solicita aprobare scrisa prealabila a Proprietarului pentru acceptarea design-ului lor.

In general, toate firmele care ar putea afecta negativ aspectul fizic al Cladirii, vor solicita aprobarea si acordul Proprietarului, daca modifica aspectul fizic al Partilor Comune.

Tuturor Chiriasilor li se interzice, de asemenea, sa amplaseze reclama care promoveaza produse, activitati sau servicii aflate in concurenta cu cele ale Cladirii.

Afisele, firmele si reclamele expuse in vitrinele magazinelor nu vor constitui in total mai mult decat suprafata convenita cu Administratorul cladirii, din fatada vizibila, disponibila a cladirii.

In corespondenta si materialele promotionale amplasate in Spatiile Comerciale sau care sunt legate de Spatiile Comerciale sau de Galeria Comerciala, Chiriasii au obligatia de a mentiona numele, emblema si adresa Cladirii.

12. Masuri finale si modificari 

Chiriasii isi vor pastra Spatiile Comerciale intr-un mod corespunzator cu nivelul si standardele inalte de calitate, pentru a crea o buna reputatie nationala si internationala a acestora.

 

In acest scop, Proprietarul are dreptul de a modifica sau amenda Regulamentul pentru a obtine reguli mai bune de cofunctionare, pentru a crea o cooperare linistita, pentru a permite o activitate bine echilibrata si a mentine standardele Cladirii.

 

Instructiunile si stipularile prezentului Regulament modificat, vor fi aplicabile si vor fi respectate de vizitatori, client si Chiriasi, astfel, termenii si conditiile existente raman aplicabile.

 

Chiriasul declara ca este de acord cu continutul Regulamentului  si este de acord sa respecte toate obligatiile prevazute in el.

 

Semnat de

………………………………………………………..

In numele si pe seama Proprietarului

Semnat de

………………………………………

In numele si pe seama Chiriasului

 

 

 

+ There are no comments

Add yours